ਸਪਲਿਟ ਫਲੈਂਜ

  • Split Flange

    ਸਪਲਿਟ ਫਲੈਂਜ

    ਸ਼ੈਲੀ 321 ਸਪਲਿਟ ਫਲੈਂਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਲਵ, ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਪਾਈਪ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੈਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੈਵ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਲੈਂਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ